فال حافظ

فال حافظ

صوفي بيا که خرقه سالوس برکشيم
نذر و فتوح صومعه در وجه مي نهيم
فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند
بيرون جهيم سرخوش و از بزم صوفيان
عشرت کنيم ور نه به حسرت کشندمان
سر خدا که در تتق غيب منزويست
کو جلوه اي ز ابروي او تا چو ماه نو
حافظ نه حد ماست چنين لاف ها زدن
وين نقش زرق را خط بطلان به سر کشيم
دلق ريا به آب خرابات برکشيم
غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشيم
غارت کنيم باده و شاهد به بر کشيم
روزي که رخت جان به جهاني دگر کشيم
مستانه اش نقاب ز رخسار برکشيم
گوي سپهر در خم چوگان زر کشيم
پاي از گليم خويش چرا بيشتر کشيم

تعبیر فال : به آنچه که داری قناعت کن و مغرور نباش. به اندازه ی توانایی های خود زندگی کن تا زندگی خود را پریشان نکنی. با خانواده ی خود مهربان باش و از لحظات زندگی بهره ببر. آنان را با آرزوهای بی پایه و اساس خود در رنج و زحمت نینداز.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای khonsa.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khonsa.ir